Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για βιολογικά και αγροτουρισμό

Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία (αδελφή εταιρεία του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου) έχει υπάρξει ιδιαιτέρως δραστήρια σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης ήδη από το 1991 συμμετέχοντας σε πολλά Ευρωπαϊκά και άλλα διεθνικά προγράμματα. Κατά τα τελευταία 8 χρόνια συμμετείχε στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό (με μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ).

Συνέχεια των παραπάνω δραστηριοτήτων αποτελεί η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων», στο οποίο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε σε αυτά τα τρία προγράμματα.

–         «Βαλκανικό Αγροδίκτυο»

–          «Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης – συνεχιζόμενη κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές»

–         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «e-AgriNet», με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που διορθώθηκαν και θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: Αγροτουρισμός, Βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία, Γενικά Θέματα.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Lifelong Learning Programme, Key Activity 4: Dissemination and Exploitation of results. Συντονιστής του έργου είναι το Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Βουλγαρία).

Στην ιστοσελίδα του έργου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την βιολογική γεωργία και τον αγροτουρισμό, ενώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για αντίστοιχα θέματα. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και γίνεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης http://blog.re-agro.eu/moodle/, που αναμένεται να ενημερωθεί με νέο υλικό. Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.re-agro.eu.