Ενεργειακή αυτονομία: η Ικαρία δείχνει το δρόμο

Σε μια δύσκολη οικονομικά και πολιτικά χρονική στιγμή κάτι νέο ξεκινάει στην Ικαρία. Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας, που συνδυάζει δύο διαφορετικές μορφές ΑΠΕ την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια γεμίζει αισιοδοξία και προσδοκίες την επιστημονική κοινότητα, τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και τους απανταχού οικολόγους, αφού όπως αναμένεται θα καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Πρόκειται για ένα τεράστιο πείραμα που θα επηρεάσει τις εξελίξεις στο χώρο των ΑΠΕ, αφού έναν τέτοιο έργο πραγματοποιείται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., είναι ολοκληρωμένο κατά 50% και αναμένεται να τελειώσει στο τέλος του 2012.

Κατασκευάζεται στις περιοχές Πέζι, Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα του τέως Δήμου Ραχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012. Αποτελείται από δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ισχύος 4,15 MW, που μέσω δύο δεξαμενών εκμεταλλεύονται το νερό του Φράγματος στο Πέζι και ένα αιολικό πάρκο, ισχύος 2,7 MW, που τροφοδοτεί τα αντλητικά συγκροτήματα. Ο τρόπος αυτός αποθήκευσης ενέργειας δίνει τη δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή καθαρής πράσινης ενέργειας.

Το καινοτόμο αυτό έργο έχει σχεδιαστεί με βάση τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και το σεβασμό στο ευρύτερο περιβάλλον του νησιού και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του. Αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της Ικαρίας με χρήση ΑΠΕ, να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προβληθεί η Ικαρία, διεθνώς, ως πόλος έλξης επιστημονικού τουρισμού.

Η επιτυχής κατασκευή και λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού έργου Ικαρίας μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για την υιοθέτηση παρόμοιας μορφής Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ενεργειακά αυτόνομα, μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό.