Λαικές αγορές αμιγώς με βιολογικά ή αμιγώς με συμβατικά

Λαικές αγορές αμιγώς με βιολογικά ή αμιγώς με συμβατικά

Τροπολογία για τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί είτε αμιγώς βιοκαλλιεργειών είτε αμιγώς συμβατικών προϊόντων, κατέθεσαν 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και η Κατερίνα Μπατζελή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, μετά από αίτημα των παραγωγών προς το Δήμο, η Δημοτική Αρχή μπορεί να προσδιορίσει δημοτικό χώρο για τη λειτουργία της αγοράς. Με αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργείων θα καθοριστούν οι κανόνες λειτουργίας των αγορών, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της όλης προσπάθειας.