Νέα παράταση ως 30 Μαρτίου για τη βιολογική γεωργία

Δεύτερη παράταση μέχρι και τις 30 Μαρτίου δίνει η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (νέες εντάξεις) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013. Η δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και η προκήρυξη που «τρέχει» αφορά νέους δικαιούχους πενταετίας. Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έδινε παράταση ως τις 12 Μαρτίου στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. Σύμφωνα, όμως, με τη νέα απόφαση σε ό,τι αφορά την αριθ. 74/4119/13.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» αποφασίζεται νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης από 12.03.2012 σε 30.03.2012.