Πετυχημένη προώθηση των βιολογικών μέσω των σχολείων

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα για την προώθηση της κατανάλωσης των βιολογικών τροφίμων στον πληθυσμό. Ο σύνδεσμος βιολογικών προϊόντων CAAE θεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ωφελήσει τη βιολογική γεωργία και την έχει κάνει πιο δημοφιλή στους πολίτες της Ανδαλουσίας. Έχει επίσης δομήσει και ενδυναμώσει την προσφορά βιολογικών αγαθών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και μια πιο σταθερή αγορά για τις ομάδες παραγωγών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2005 και η Ανδαλουσία ήταν πρωτοπόρος στην Ισπανία σε αυτό. Ένα από τα σημεία κλειδιά του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση για τα βιολογικά προϊόντα στα σχολεία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 15 σχολεία και συνολικά 2210 παιδιά. Χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή αυξήθηκε και κατά τη διάρκεια του 2008-2009 έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα περισσότερα από 100 σχολεία και 12.400 μαθητές.