Προφύλαξη των βιολογικών ελαιώνων από δολωματικούς ψεκασμούς

Ξεκίνησαν για φέτος οι δολωματικοί ψεκασμοί στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας που εφαρμόζεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Η λήψη πρακτικών μέτρων προφύλαξης των βιολογικών ελαιώνων από τους παραπάνω ψεκασμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του παραγόμενου ελαιολάδου και των βρώσιμων ελιών με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, είναι υποχρέωση του κάθε βιοκαλλιεργητή και απορρέει από το κανονισμό 889/2008 ΕΚ.

Για το λόγο αυτό πρέπει, οι βιοκαλλιεργητές που έχουν ενταχθεί στη Βιολογική Γεωργία, να έχουν σήμανση των ελαιώνων τους, με πινακίδες στις εισόδους των κτημάτων τους με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» και έγχρωμη ταινία περιμετρικά.

Επίσης, να ενημερώσουν τα συνεργεία ψεκασμού για τις τοποθεσίες των κτημάτων τους, και να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, για να αποφευχθούν έτσι τυχόν λανθασμένες επεμβάσεις από τα συνεργεία, και να διασφαλιστεί η ποιότητα του ελαιόλαδου αναφορικά με τη βιολογική παραγωγή του.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς στα κτήματά των βιοκαλλιεργητών, αυτή πρέπει να γίνει με δική τους μέριμνα τοποθετώντας ειδικές οικολογικές παγίδες μαζικής παγίδευσης.

Αν δεν γίνει αυτό, εκτός από τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην ελαιοπαραγωγή τους, τα κτήματα αυτά λειτουργούν ως εστίες αναπαραγωγής του δάκου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο (οδηγώντας ακόμα και σε αποτυχία) το πρόγραμμα Δακοκτονίας που εφαρμόζεται από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ θα γίνει εισήγηση να βγουν από το πρόγραμμα οι βιοκαλλιεργητές που δεν συμμορφώνονται.