Σε διαβούλευση η πλαστική σακούλα από την Κομισιόν

Σε διαδικτυακή διαβούλευση θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα της χρήσης πλαστικής σακούλας. Η Επιτροπή θέλει να πληροφορηθεί ποιος είναι κατά τη γνώμη του κοινού ο καλύτερος τρόπος για να περιοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας. Ρωτάει αν θα ήταν αποτελεσματική η χρέωση και η φορολόγηση ή αν θα ήταν προτιμότερες άλλες επιλογές, όπως η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ζητηθούν επίσης γνώμες σχετικά με την καλύτερη προβολή των βιοαποδομήσιμων προϊόντων συσκευασίας και με αυστηρότερες απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας για τις συσκευασίες. Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τον Αύγουστο του 2011. Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης μπορεί να συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm