Συγκροτήθηκε η επιτροπή για το σήμα των ελληνικών προϊόντων

Με σκοπό τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος (απεικόνιση και λεκτικό) συγκροτήθηκε Ειδική Διαγωνιστική Επιτροπή από τη Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ενδεικτικά, το σήμα θα πρέπει:

– Να αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα

– Να εκφράζει τη σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας

– Να υποδηλώνει ποιότητα και αξιοπιστία

– Να είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών

– Να προσαρμόζεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά

– Να είναι ολιγόλογο, κατανοητό και άμεσο και στις δύο γλώσσες

– Να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε ασπρόμαυρο όσο και σε 4χρωμία

– Να εφαρμόζεται και σε πολύ μικρό μέγεθος για χρήση ακόμα και πάνω σε μικρές συσκευασίες

– Να είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα

– Να μπορεί να αφορά όλο το φάσμα του κοινού στόχου

Επίσης, συμφωνήθηκε η μεθοδολογία με την οποία η Επιτροπή θα έρθει άμεσα σε επαφή με τους φορείς της αγοράς εντοπίζοντας τους πρώτους κλάδους προϊόντων με τη μεγαλύτερη αναγκαιότητα και ωριμότητα δημιουργίας Κανονισμού Απονομής του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος.