8η Διαδραστική Πολυέκθεση ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ

8η Διαδραστική Πολυέκθεση ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ

Ποιοτική Διατροφή – Υγεία – Ποιότητα Ζωής
Παραδοσιακά & Βιολογικά προϊόντα
8 – 10 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Η καταξιωµένη διαδραστική έκθεση που έδωσε ώθηση στην αγορά µε την µεγάλη επισκεψιµότητα, τόσο από τους επαγγελματίες, τους εµπόρους, διανοµείς και εξαγωγείς όσο και το επιλεγµένο κοινό της ποιοτικής διατροφής, σας καλεί στη μεγάλη φθινοπωρινή συνάντηση της γεύσης στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (Ν. Φάληρο).

Η σημαντικότερη και πιο επιτυχημένη έκθεση παραδοσιακών προϊόντων σήµερα, παρουσιάζει τα επιλεγµένα Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα, τα gourmet προϊόντα µεσογειακής διατροφής, σπάνια προϊόντα περιορισμένης παραγωγής και γεωγραφικής προέλευσης κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες: www.atou.gr