Από το τηγάνι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

βιοντίζελΗ Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό μας έχει ιδιαιτέρως απασχολήσει με τα σκουπίδια του ΑΠΘ και την έλλειψη καυσίμων που έχει αφήσει ακινητοποιημένα τα ΚΤΕΛ. Τώρα μας απασχολεί και για κάτι πιο ελπιδοφόρο και θετικό. Στους δρόμους της πόλης κυκλοφορεί ήδη το πρώτο απορριμματοφόρο όχημα που καίει τηγανέλαιο. Ήδη το όχημα έχει διανύσει 10.000 χιλιόμετρα χωρίς προβλήματα.

Το βιοκαύσιμο από τηγανέλαια παρασκεύασε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αφού συγκέντρωσε 2.250 λίτρα τηγανέλαια από 23 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, από τα οποία παρασκευάστηκαν 2.210 λίτρα καυσίμου βιοντίζελ. Το απορριμματοφόρο χρησιμοποιεί μισή ποσότητα συμβατικού καυσίμου και μισή μείγμα από τηγανέλαια. Σημαντικό είναι ότι το όχημα δεν υπέστη καμιά απολύτως μετατροπή, ενώ το βιοντίζελ που χρησιμοποιείται είναι απολύτως οικολογικό.

Ενδιαφέρον για το καύσιμο έχουν δείξει και εταιρείες από το εξωτερικό, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνουν μερικές ακόμα μετρήσεις για την επιβεβαίωση της υπεροχής αυτού του εναλλακτικού, οικολογικού καυσίμου έναντι του συμβατικού. Το εγχείρημα εφαρμόζεται πιλοτικά και χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Life+.