Η Πολωνία απαγόρευσε τελικά την καλλιέργεια των δυο ΓΤΟ

ΜΟΝ 810Στις 2 Ιανουαρίου 2013, η κυβέρνηση της Πολωνίας ενέκρινε δυο σημαντικά διατάγματα, απαγορεύοντας την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της Μονσάντο ΜΟΝ 810 και την πατάτα Amflora της γερμανικής BASF. Η Πολωνία ενώνεται έτσι με τα άλλα κράτη –μέλη της Ε.Ε. που δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα εδάφη τους, μεταξύ των οποίων και η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο μετά από απαίτηση των ίδιων των πολιτών.

Την ικανοποίησή τους για την απόφαση εξέφρασαν βιοκαλλιεργητές, οικολογικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών. Τώρα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, το επόμενο βήμα θα είναι η πρόταση ενός νέου νόμου για τους ΓΤΟ μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση.