Σπουδές στις Εναλλακτικές Θεραπείες

Για μια εναλλακτική πορεία ζωής Το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές θεραπείες, δηλαδή τις θεραπείες που έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό από αυτό της συμβατικής ιατρικής, έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί. …

Read More

Μιλάς Βιολογικά;

Το Organic.Edunet διεξάγει έρευνα με θέμα: «Καταρρίπτοντας τους Γλωσσικούς Περιορισμούς στην Εκπαίδευση για τη Βιολογική και Αειφόρο Γεωργία» η οποία στοχεύει στην απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων: −   Ποιες είναι οι …

Read More