Ημερίδα ενημέρωσης ανέργων για τις βιοκαλλιέργειες από τη ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης, στα πλαίσια της πράξης «Σύμπραξη απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στις βιοκαλλιέργειες» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στις 18.00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου».

ΖΕΑΗ ημερίδα, που διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνεται κυρίως σε:

1) Ανέργους, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ των Δήμων Μαραθώνα, Διονύσου και Ωρωπού, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στις βιοκαλλιέργειες και να υποστηριχθούν για την ενασχόληση τους στο κλάδο,

2) Τοπικούς φορείς, Βιοκαλλιεργητές και Επιχειρήσεις από τον κλάδο των τροφίμων, που επιθυμούν να επιδοτηθούν για την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, και στη συνέχεια να τους προσλάβουν.

Αναλυτικότερα, στην ημερίδα θα αναλυθούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, και θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και οι ευκαιρίες που προσφέρονται σε ανέργους, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ των Δήμων Μαραθώνα, Διονύσου και Ωρωπού.

Στόχος της Α.Σ. «ΖΕΑ Αττικής» είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των βιοκαλλιεργειών, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών σε καταρτισμένο προσωπικό και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ποιοτικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη: στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης www.zea-attikis.gr, στον συντονιστή εταίρο OPUS A.E. (Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Καλογιάννης, τηλ: 2106429541, fax: 2118006360, email: itmanager@opus.gr).

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της Περιφέρειας Αττικής.